Alkolün Bünyeye Verdiği Zararlar Nelerdir?

Alkolün Bünyeye Verdiği Zararlar Nelerdir?
Alkol zehirli bir maddedir. Tüketimi arttıkça ateroskleroz ve vazokonstriksiyona yol açar; Vücuttaki tüm organlara zarar verir. Ayrıca Kadıköy escort bayanlarda beyni etkiler, sinirsel iletimi durdurur ve öğrenmeyi zorlaştırır. Ayrıca alkol uykusuzluk, depresyon, titreme ve nöbetlere neden olabilir.tre

Alkol bağımlılığı aileleri yok eden, hayatları mahveden ve vakaların yaklaşık %50'sinde ölümcül olan bir hastalıktır. Alkol tüketimi psikolojik ve ruhsal tedavi gerektirdiğinden tıbbi tedaviye tabi değildir.

Bağımlılık tedavisinin amacı, uyuşturucu etkisinden uzak ve daha net düşünebilme yeteneği ile yeni bir yaşam algısının kapısını aralamaktır.

Alkolizm, yalnızca profesyonel destekle üstesinden gelinebilecek derin bir alkol arzusu ile karakterize bir hastalıktır. Alkol kötüye kullanımı çok sayıda sağlık sorununa neden olur.

Etkiler, tüketilen alkolün sıklığı ve miktarına, kişinin yetişkin veya genç olmasına, erkek veya kadın olmasına ve diğer biyolojik faktörlere bağlı olarak değişir.

Birkaç tür alkol tüketimi vardır:

Sakinleştiriciler, opioidler ve antipsikotikler dâhil olmak üzere alkolizmle ilişkilendirilebilecek örtüşen belirli ilaç sınıflandırmaları da vardır.

Bu ilaçlar, alkol gibi benzer olumsuz sağlık etkileri modeline neden olabilir, ancak aynı zamanda farklı bir şekilde fiziksel bağımlılığa ve bağımlılığa da yol açabilir.

Alkolizmin 3 sınıflandırması vardır:

Alkol kötüye kullanımı terimi, 12 aylık bir süre içinde meydana gelen, aşağıdakilerden biri (veya daha fazlası) ile kendini gösteren, klinik olarak belirgin bir bozulmaya veya sıkıntıya yol açan, uyumsuz bir içme örüntüsünü ifade eder.

Alkol bağımlılığı sendromu, elit escort bayanların alkol kullanım bozukluğunun daha şiddetli şeklidir. Bireyin madde ile ilgili önemli sorunlara rağmen içmeye devam ettiğini gösteren bilişsel, davranışsal ve fizyolojik belirtiler kümesidir.